تولید اسبک تیبا به صورت آزمایشی در نصیر ماشین صورت گرفته و این شرکت آماده تولید انبوه این محصول می باشد

 

 

rockerarm