هدف اصلي ما جلب رضايت مشتريان از طريق بهبود مستمر كيفيت محصولات می باشد که در جهت تحقق اين مهم سيستم مديريت كيفيت را بنا نهاده‌ايم.
* كاركنان اصل و اساس پيشرفت و موفقيت سازمان بوده و ما با مشاركت يكديگر در جهت دستيابي به اهدافمان گام بر مي‌داريم و براي ارتقاء توانمندي‌هاي حرفه‌اي و رفتاري آن ها برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را به اجرا مي‌گذاريم.
* ما برآنيم تا با برقراري ارتباط سودمند دو جانبه با تامين كنندگان خود و در نهايت جامعه، به منظور اعتماد و احترام متقابل، گام برداريم.
* ما قصد داریم محصولات مورد نیاز شركت هاي خودرو ساز داخلي را با قيمت مناسب و كيفيت مطلوب با تحقق ضايعات صفر تامين نماییم.
* هدايت شركت را بر اساس بهبود مستمر و رشد سود آوري مالي، افزايش ارزش براي سهامداران و پاداش هاي مالي براي كاركنان پایه ریزی نموده ایم.
* حفظ سلامت و ايمني پرسنل را با رویکرد نگهداری سرمایه اصلی سازمان از اصلی ترین وظایف خود می دانیم.