شركت مهندسي نصير ماشين با نماد خنصير در بورس شناخته مي شود

 

ردیف عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار PDF XLSX
1 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1395 بر اساس عملكرد واقعي 9 ماهه (حسابرسي نشده)  1395/10/01  1395/10/01  pdf excel 
2 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 30/09/1395 (حسابرسي نشده)  1395/10/01  1395/10/01  pdf  
3 آمار توليد و فروش محصولات سال مالي منتهي به 1395/09/30