چشم­ انداز:

تولید کننده اول به لحاظ کیفیت، تیراژ، حجم بازار و تنوع محصول در صنعت خودرو داخلی و حضور در بازارهای خارجی بعنوان تولید کننده قطعات میل­ لنگ ء  میل­ بادامک و شاتون