مشخصات  :
تبدیل حرکت رفت و برگشتی (Reciprocating) پیستون درمحفظه احتراق موتور خودرو، منتج از فرآیند احتراق به حرکت دورانی (Rotary) – کار انجام شده بر روی پیستون را به صورت گشتاور و دور دریافت نموده و قدرت را به سیستم انتقال قدرت ارسال می کند.

كاربرد :

تيبا و تيبا 2
سایپا 111 ، سایپا 131 ، سایپا 132 ، سایپا 141 و سایپا 151
با حجم موتور cc 1323 – حداکثر توان موتور 71 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه – حداکثر گشتاور 108 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه

جنس :
چدن داکتیل GGG60

مشخصات :
تبدیل حرکت رفت و برگشتی (Reciprocating) پیستون درمحفظه احتراق موتور خودرو، منتج از فرآیند احتراق به حرکت دورانی (Rotary) – کار انجام شده بر روی پیستون را به صورت گشتاور و دور دریافت نموده و قدرت را به سیستم انتقال قدرت ارسال می کند.

کاربرد :
سایپا 111 - سایپا 131 – سایپا 132 – سایپا 141 - سایپا 151
با حجم موتور cc 1323 – حداکثر توان موتور 71 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه – حداکثر گشتاور 108 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه

جنس :
چدن داکتیل GGG60

 

pride crank shaft

مشخصات :
تبدیل حرکت رفت و برگشتی (Reciprocating) پیستون درمحفظه احتراق موتور خودرو، منتج از فرآیند احتراق به حرکت دورانی (Rotary) – کار انجام شده بر روی پیستون را به صورت گشتاور و دور دریافت نموده و قدرت را به سیستم انتقال قدرت ارسال می کند.
کاربرد :
ریو LS
با حجم موتور cc 1493 – حداکثر توان موتور 97 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه – حداکثر گشتاور 135 نیوتن متر در 3000 دور در دقیقه
جنس :
چدن داکتیل GGG60

 

crankshaft rio